Regulamin

Regulamin serwisu DriveSelect

  1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówienia oraz korzystania z serwisu www.driveselect.pl.
  2. Administratorem strony www.driveselect.pl jest F4F Inter Fleet Sp. z o.o. S.K.-A, ul. Puławska 479, 02-844 Warszawa, NIP 951 249 25 02, REGON 384668140, KRS 0000809613, biuro@driveselect.pl, zwana dalej jako DriveSelect.
  3. Ogłoszenia prezentowane na stronie www.driveselect.pl są zaproszeniami do składania ofert i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  4. Użytkownik strony www.driveselect.pl może uzyskać dodatkowe informacje o prezentowanych pojazdach drogą telefoniczną lub mailową.
  5. Podane na stronie numery kontaktowe są czynne w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00.
  6. DriveSelect odpowiada na zapytania przesłane drogą mailową nie później niż w 48 godzin od otrzymania zamówienia (licząc dni robocze).
  7. Reklamacje dotyczące obsługi zapytań należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@driveselect.pl. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona pocztą elektroniczną na adres e-mail w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  8. Proces zawarcia umowy sprzedaży i wydania pojazdu będzie się odbywał na zasadach ogólnych określonych w obowiązujących przepisach prawa.